Bona Mater

mój blog

Alimenty po rozwodzie – o co tu chodzi
Rodzina

Alimenty współmałżonka – co musisz wiedzieć?

Alimenty płaci się najczęściej po rozwodzie na utrzymanie dziecka. Są jednak sytuacje, kiedy obowiązek alimentacyjny spoczywa na współmałżonku. Jak to wygląda w praktyce i komu oraz na jakich zasadach przysługuje?

Alimenty w czasie trwania związku małżeńskiego

W czasie trwania małżeństwa może powstać sytuacja wymagająca płacenia alimentów na jednego ze współmałżonków. Dzieje się tak wtedy, gdy chodzi o usprawiedliwione potrzeby uprawnionego małżonka lub kiedy możliwości zarobkowe jednego z małżonków uległy zmniejszeniu. Ma to miejsce m.in. w przypadku sprawowania opieki nad dziećmi i czy pracy we wspólnym gospodarstwie. Można więc złożyć – pozew do sądu w dwóch sprawach – pomoc w zaspakajaniu potrzeb rodziny oraz nakaz wypłaty jednemu ze współmałżonków za prace przez drugiego współmałżonka.

Alimenty po rozwodzie – o co tu chodzi?

Najczęściej wnioski do sądu wpływają w sytuacji, kiedy dojdzie do rozpadu małżeństwa. Ma to miejsce zarówno w przypadku orzeczenia winy jednego ze współmałżonków, jak i bez orzekania winy. Wiele spraw rozwodowych kończy się bez orzekania winy rozpadu małżeństwa, co później wpływa niekorzystnie na ewentualne roszczenia alimentacyjne. Winny rozpadu więzi małżonek zapłaci znacznie więcej byłemu współmałżonkowi.

Kiedy po rozwodzie jeden ze współmałżonków znajduje się w niedostatku, wtedy może ubiegać się o alimenty. Takir świadczenia mogą być przyznane osobie, która nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb oraz nie ma świadczeń pieniężnych na swoje utrzymanie. Alimenty można uzyskać mimo braku orzeczenia winnego rozpadu małżeństwa.

Natomiast w przypadku orzeczenia winy sytuacja dla współmałżonka jest zdecydowanie lepsza. Osoba zostawiona przez męża/ żonę nie musi żyć nie w niedostatku. Wystarczy, że przedstawi dowody na pogorszenie jej stanu majątkowego po rozwodzie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat alimentów na współmałżonka, znajdź dobrą kancelarię prawną. Zapytaj znajomych lub poszukaj w Internecie, wpisując w wyszukiwarkę frazę z miastem Twojego zamieszkania np. „Alimenty Kraków”. Przejrzyj dokładnie wybrane strony internetowe i umów się na spotkanie. Wybierz kancelarię, która przedstawia się rzetelnie w swojej wizytówce na stronie i ma spore doświadczenie.